1. KAINOS

UAB LINGRID pasilieka teisę keisti kainas savo nuožiūra arba dėl susiklosčiusių kainas įtakojančių aplinkybių, tokių kaip infliacija, visuotinis kainų kilimas, ryškūs valiutų svyravimai ar pan. UAB LINGRID neprisiima atsakomybės, kai dėl spausdinimo klaidų pirkėjas gauna neteisingą informaciją, ir pasilieka teisę netvirtinti užsakymo, jei dėl spausdinimo ar programinių klaidų kaina buvo įvesta neteisingai. Visos kainos svetainėje bei kituose UAB LINGRID kataloguose nurodytos su PVM. Užsakymas laikomas patvirtintu ir turi būti vykdomas, kai UAB LINGRID įgaliotas asmuo išduoda PVM sąskaitą-faktūrą arba kasos čekį.

PASLAUGŲ UŽSAKYMAS INTERNETU

Norėdami registruotis į kursus tiesiog rašykite mums el.paštu: info@lingrid.lt arba susisiekite tel. +37067624950 ir mes jums nurodysime tolimesnius veiksmus!

    1. ATSISKAITYMAS UŽ PASLAUGAS

Naujiems klientams bei visiems fiziniams asmenims taikomos išankstinio mokėjimo sąlygos. Juridiniai asmenys moka pagal iš anksto aptartas sąlygas.

    1. KITA INFORMACIJA

Force majeure

Lingrid, UAB nėra materialiai atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

PASLAUGŲ NEVYKDYMAS

Užstatinis mokėjimas nėra grąžinamas, nebent tuo atveju jei kursai neįvyko dėl UAB Lingrid kaltės.

PRETENZIJOS

Visą išsamią informaciją apie kursus ir jų metu pateikiamą informaciją, galite rasti www.lingrid.lt/ . Bet kokios pretenzijos nėra priimamos.

Pagarbiai,
Lingrid, UAB