Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. cookies). Toliau naršydami svetainėje arba paspausdami mygtuką Sutinku Jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti privatumo ir slapukų politikoje.

Taisyklės ir sąlygos

 

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Lingrid“, juridinio asmens kodas 302903862, buveinės adresas - Taikos pr. 66a, Klaipėda, LT-93219 Klaipėda.

1.2. lingrid.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.lingrid.lt.

1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Pardavėjo partneris – juridinis asmuo, parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas, taip pat juridiniai asmenys, kurie pasitelkiami norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą.

1.5. Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, prekių pristatymo adresas, telefono numeris , elektroninio pašto adresas, Pirkėjo lytis ir amžius.

1.6. Taisyklės – šios prekių pirkimo – pardavimo fizinėje bei elektroninėje parduotuvėje www.lingrid.lt taisyklės.

1.7. Paskyra – Pirkėjo registravimosi lingrid.lt rezultatas, kurio pasekoje sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (account).

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Taisyklės jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „ Susipažinau ir sutinku su Taisyklės ir sąlygos“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu fizinėje bei elektroninėje parduotuvėje lingrid.lt susijusios sąlygos.

2.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles (dėl šios priežasties Registruotiems vartotojams rekomenduojama kiekvieną kartą atliekant užsakymą susipažinti su Taisyklėmis iš naujo). Pirkti elektroninėje parduotuvėje lingrid.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje lingrid.lt.

3. Asmens duomenų apsauga

3.1.Sutinku, kad mano vardą, pavardę, elektroninį paštą bei telefono numerį  lingrid.lt tvarkytų veiklos analizės tikslais.

3.2. Sutinku, kad mano vardą, pavardę, telefono numerį ir adresą Pardavėjas vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – galėtų perduoti Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;

3.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

3.4. Pirkėjas turi šias teises:

3.4.1. žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;

3.4.2. susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

3.4.3. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;

3.4.4. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus;

3.4.5. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, tačiau tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje  lingrid.lt.

3.5. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje neterminuotai, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėjo, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

3.6. Remiantis Taisyklių 10.2.2, 10.3.1 ir 10.5 punktais, Pardavėjui, akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojui ar kurjerių tarnybos darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

3.7. Jei Pirkėjas, pageidauja užsakyti elektroninėje parduotuvėje  lingrid.lt siūlomas Pardavėjo partnerių paslaugas, jis privalo išreikšti sutikimą, kad Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys būtų perduodami atitinkamam Pardavėjo partneriui (duomenų gavėjui) užsakomų paslaugų suteikimo tikslu.

3.8. Siekdamas, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės  lingrid.lt paslaugos, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją - slapukus. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio  lingrid.lt internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, elektroninės parduotuvės  lingrid.lt lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės  lingrid.lt funkcijos jam gali būti neprieinamos. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ar kreipdamasis į Pardavėją elektroninėje parduotuvėje  lingrid.lt nurodytais kontaktais.

3.9. Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: 1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresu Taikos pr. 66a, LT-93219, Klaipėda, Lietuva, 2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą paštu šiame Taisyklių punkte nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu info@lingrid.lt iš Taisyklių 3.2. punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui raštišką atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti.

4. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

4.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes elektroninėje parduotuvėje  lingrid.lt dviem būdais:

4.1.1. užsiregistruodamas svetainėje www.lingrid.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);

4.1.2. nesiregistruodamas svetainėje www.lingrid.lt.

4.1.3 telefonu

4.1.4 Pardavėjo parduotuvėse

4.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1 punkte nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, papildomai gali nurodyti savo lytį ir amžių. Pirkėjas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo Asmens duomenys ar jų dalis būtų perduoti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams) siekiant tinkamai įvykdyti užsakymą ir/ar tinkamai suteikti užsakytas paslaugas.

4.3. Nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakumą“, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado teisiniai pirkimo – pardavimo santykiai.

4.4. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra saugomas elektroninės parduotuvės lingrid.lt duomenų bazėje.

5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas elektroninėje parduotuvėje lingrid.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka. Užsisakius paslaugas Pirkėjui gali būti taikomos Pardavėjo partnerių nustatytos paslaugų teikimo sąlygos.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

5.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse.

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve lingrid.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6.2. Užsiregistravęs svetainėje www.lingrid.lt arba naudodamasis elektronine parduotuve lingrid.lt be registracijos, Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad pateikta informacija ir Asmens duomenys nėra klaidinantys ar neteisingi.

6.3. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti Asmens duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

6.4. Pirkėjas įsipareigoja saugoti prisijungimo prie savo Paskyros duomenis, neperduoti jų tretiesiems asmenims ir nesudaryti galimybės tretiesiems asmenims sužinoti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Pirkėjas supranta, kad jis yra tiesiogiai atsakingas už nuostolius, atsiradusius dėl neteisėto Pirkėjo Paskyros panaudojimo, kai Pirkėjas neapsaugojo savo prisijungimo duomenų ir jie tapo žinomi ir/ar prieinami tretiesiems asmenims.

6.5. Jei Pirkėjo prisijungimo duomenys tampa žinomi tretiesiems asmenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją per vieną darbo dieną.

6.6. Pirkėjas įsipareigoja svetainėje www.lingrid.lt registruotis tik vieną kartą, nekurti daugiau nei vienos Paskyros, išskyrus atvejį, kai prisijungimo prie Pirkėjo paskyros duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims.

6.7. Kai prisijungimo prie Pirkėjo paskyros duomenys tapo žinomi tretiesiems asmenims, Pardavėjas tokią paskyrą panaikina ir suteikia teisę Pirkėjui susikurti naują Paskyrą.

6.8. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktame prekių atsiėmimo punkte per Taisyklėse nurodytus terminus.

7. Pardavėjo teisės

7.1. Pardavėjas turi teisę keisti ar sustabdyti svetainės www.lingrid.lt funkcijas, svetainėje esančių elementų išdėstymą, nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą.

7.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti internetinės parduotuvės lingrid.lt veiklą.

7.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų elektroninėje parduotuvėje lingrid.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.

7.4. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti ir keisti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.

7.5. Jei Pirkėjas bando pakenkti svetainės www.lingrid.lt darbo stabilumui ir saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis svetaine www.lingrid.lt arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.

7.6. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 9.2.1 ar 9.2.2 punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

7.7. Kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 9.2.3 punkte numatytą apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais prekių pateikimo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo.

7.8. Pardavėjas, esant aplinkybėms dėl kurių jis negali įvykdyti užsakymo gali vienašališkai anuliuoti užsakymą apie tai žodžiu ar raštu įspėjęs pirkėją. Jei pirkėjas yra sumokėjęs už prekes, pardavėjas grąžina pinigus pirkėjui per 10 (dešimt) darbo dienų.

8. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės lingrid.lt teikiamomis paslaugomis.

8.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 3 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8.3. Informuoti aktyvių ar nebaigtų vykdyti užsakymų Pirkėją apie Taisyklių 7.1 – 7.4 punktuose nurodytus pakeitimus.

8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 9 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

8.5. Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes Taisyklių 12 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

8.6. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

9. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

9.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje lingrid.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

9.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

9.2.1. naudojantis elektronine bankininkyste;

9.2.2. banko pavedimu;

9.2.3. grynaisiais pinigais ar banko kortele prekių pristatymo/atsiėmimo metu nurodytoms prekėms, kurioms yra teikiamas šis atsiskaitymo būdas;

9.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba kai užbaigiamas užsakymas (jei Pirkėjas pasirinko Taisyklių 9.2.3 p. nurodytą atsiskaitymo būdą, o užsakomos prekės Pardavėjas neturi sandėlyje, Pardavėjas turi teisę paprašyti Pirkėjo sumokėti avansu dalį kainos, kaip užstatą už prekės pristatymą) pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas, jei prekės nėra sandėlyje, nors taip ir nenurodyta aprašyme, Pardavėjas privalo per 2 (dvi) darbo dienas susisiekęs su Pirkėju pranešti apie prekės nebuvimą sandėlyje ir/arba gražinti pinigus už apmokėtas prekes nesančias sandėlyje arba pratęsti jų pristatymo terminą. 

9.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip iki prekių perdavimo Pirkėjui momento. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.

9.6. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 1 (vieną) darbo dieną. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

10. Prekių pristatymas

10.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, įvardytų Taisyklių 10.2 – 10.5 punktuose. Prekių pristatymo sąlygos bei įkainiai pateikti www.lingrid.lt

10.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į nurodytą adresą paslaugą:

10.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

10.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

10.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

10.2.4. Į prekių pristatymo į nurodytą adresą paslaugos mokestį neįeina užsakytų prekių užnešimas (prekės virš 30 kg iškrovimu pasirūpina Pirkėjas, pagal tarptautinę vežėjų konvenciją Pirkėjas negali reikalauti iš vežėjo įnešti į namus ar darbo vietą prekes, kurių svoris viršija 30 kg.)– šią paslaugą pirkėjas privalo užsisakyti atskiru susitarimu papildomai (Paslauga už papildomą mokestį ir tik: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje. Kaina skaičiuojama individualiai priklausomai nuo svorio). Kitu atveju prekės pristatomos nurodytu adresu iki lauko durų.

10.3. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių atsiėmimą Pardavėjo prekių atsiėmimo punktuose:

10.3.1. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

10.3.2. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs. Jei užsakytų prekių Pardavėjas neturi sandėlyje arba prie prekės aprašymo nurodytas preliminarus prekių pristatymo terminas, po užsakymo patvirtinimo Pardavėjas informuoja Pirkėją apie tikslų prekių pristatymo terminą per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su Pirkėju per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.

10.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės kaip pvz.: prekių tiekėjų vėlavimą išsiųsti prekes, prekių pristatymo vėlavimą i Lingrid parduotuves dėl vežėjų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10.5. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų ir jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

10.6. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai. Už pristatymą pinigai negražinami.

10.7. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.

11. Prekių kokybės garantija

11.1. Kiekvienos lingrid.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą arba kreiptis į Pardavėją dėl prekių savybių detalesnio aprašymo.

11.3. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose, jei nenurodomas galiojimo laikas, prekių galiojimas yra 14 darbo dienų, išskyrus prekes, kurioms galiojimas netaikomas.

11.4. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

12. GARANTIJOS SĄLYGOS

12.1. Pagal toliau išvardintas sąlygas, mes suteikiame garantiją, kuri apima nemokamą prietaiso defektų, atsiradusių garantiniu laikotarpiu dėl medžiagų kokybės ar klaidų prietaiso gamybos procese, pašalinimą. Šios garantinės sąlygos galioja visai UAB "Lingrid" parduodamai el.įrangai arba baldams, jei garantinio talono pastabose nenurodyta kitaip.

12.2.  Bendros nuostatos.

12.2.1. Pieš pradedant naudoti prekę, būtina atidžiai perskaityti prekės naudojimo instrukciją ir susipažinti su techninėmis specifikacijomis.

12.2.2. Pretenzijos dėl įrangos trūkumų turi būti pareikštos garantinio laikotarpio metu.

12.2.3. Įrenginys turi būti eksploatuojamas (jeigu instrukcijoje nėra numatyta kitaip) patalpoje, kurioje oro temperatūra yra nuo +10 iki +35˚C, o santykinė oro drėgmė neviršija 80% esant 25˚C temperatūrai. Patalpoje negali būti kenksmingų medžiagų, sukeliančių koroziją medžiagų bei dulkių.

12.2.4. Transportavimo metu esant žemesnei nei +5 ˚C temperatūrai, prieš prietaisą  įjungiant, reikia palaikyti išpakuotą ne trumpiau kaip 3 valandas normaliose klimatinėse sąlygose.

12.2.5. Perkėlus prietaisą iš patalpos, kurioje oro temperatūra aukštesnė, į patalpą, kurioje oro temperatūra žemesnė (ir atvirkščiai), prietaiso negalima jungti į elektros lizdą ne trumpiau kaip 2 valandas.

12.2.6. Prietaisus galima jungti tik į valstybinius standartus atitinkantį (220V, 50Hz) elektros tinklą, kuris yra techniškai tvarkingas. Esant įtampos svyravimams, būtina naudoti įtampos filtrus bei stabilizatorius.

12.2.7. Saugojant ar eksploatuojant įrenginius draudžiama: prietaisą statyti tiesioginėje saulės šviesoje, arti šilumos šaltinio ar magnetinį spinduliavimą skleidžiančių prietaisų; nuiminėti dangčius ar kitaip ardyti prietaisą; ant prietaiso dėti sunkius daiktus; valymui naudoti alkoholį ar kitus cheminius tirpiklius.

12.2.8. Kitokie pirkėjo reikalavimai, nei šiose garantijos sąlygose nurodyta teisė į prietaiso trūkumų pašalinimą, mūsų suteikiamoje garantijoje nėra numatyti ir nebus tenkinami.

12.3.     Garantiniai įsipareigojimai.

12.3.1. Prekių garantinis laikotarpis prasideda pardavimo galutiniam vartotojui dieną. Pirkimo data nustatoma pagal pateiktą originalų pirkimą patvirtinantį dokumentą.

12.3.2. Garantinis remontas atliekamas tik pateikus įsigijimo dokumentą (sąskaitą-faktūrą arba kasos aparato čekį) ir garantinio remonto taloną, bei tiksliai nurodžius defektą arba įrenginio veiklos nesklandumus.

12.3.3. Garantinis remontas atliekamas adresu: Taikos pr. 66a, LT-93219, Klaipėda, Lietuva. Garantiniam remontui prekę arba detalę pristato ir atsiima, arba transporto išlaidas apmoka klientas. Atskiru susitarimu Garantinis remontas gali būti atliktas Pirkėjo adresu.

12.3.4. Techninio skyriaus darbuotojo atvykimą kliento nurodytu adresu šiuo metu neteikiamas.

12.3.5. Prietaisas turi būti priduodamas saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Jeigu prietaisas pristatomas be pakuotės, pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, padarytus prekės transportavimo metu.

12.3.6. Atsiimant prekę, būtina patikrinti, ar grąžinamos prekės komplektacija atitinka tą, kuri buvo prekę pristatant. Dėl komplektacijos neatitikimo, vėliau pretenzijos nepriimamos.

12.3.7. Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems garantija netaikoma, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į serviso centrą, gedimo nustatymu bei remontu, klientas apmoka savo sąskaita.

12.3.8. Prekė keičiama arba grąžinami pinigai, jei gedimų, kurie atsirado eksploatuojant prekę garantinio aptarnavimo laikotarpiu, neįmanoma pašalinti.

12.3.9. Jeigu keičiamą dalį reikia siųsti iš gamintojo, garantinis remontas gali užtrukti iki 30 darbo dienų.

12.3.10. Jei po prekės remonto apie prekės atsiėmimo galimybę informuotas klientas jos neatsiima, po 30 dienų nuo remonto užbaigimo UAB "Lingrid" pradeda taikyti saugojimo mokestį - €0,80 per dieną.

12.3.11. Garantinis laikotarpis nėra pratęsiamas ar atnaujinamas (t.y. skaičiuojamas iš naujo) dėl prietaiso garantinio remonto, viso prietaiso, ar atskirų komplektuojamųjų dalių pakeitimo.

12.3.12. Garantija netaikoma natūraliai besidėvinčioms dalims (pvz., multifunkciniam centrui, aptrauktai baldo medžiagai, paminkštinimams ir pan). Natūraliam prekės nusidėvėjimui arba mechaniniams pažeidimams Garantija netaikoma.

12.3.13. Garantija netaikoma aksesuarams.

12.4. Garantija netenka galios jei:

12.4.1. Yra pasibaigęs garantinio aptarnavimo terminas.

12.4.2. Nepateikiami originalūs įsigijimo dokumentai: garantinis talonas ir pirkimo čekis (PVM sąskaita faktūra).

12.4.3. Pažeisti apsauginiai lipdukai.

12.4.4. Prietaiso ar atskirų jo dalių gedimai atsirado dėl technologinio bei kitokios rūšies natūralaus jų susidėvėjimo.

12.4.5. Prekė buvo naudojama ne pagal paskirtį, arba nesilaikant eksploatavimo sąlygų, nurodytų įsigytos prekės instrukcijose. Prekės defektai atsirado dėl dulkių ir lubrikavimo trūkumo.

12.4.6. Prekė buvo mechaniškai pažeista, ardyta ar į ją pateko pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai (ko pasekoje pasireiškė korozija, oksidacija ir pan.).

12.4.7. Gedimai yra sukelti stichinės nelaimės (pvz., potvynis, žaibas, žemės drebėjimas ir t.t.).

12.4.8. Gedimas atsirado dėl per aukštos įtampos ar jos šuolių.

12.4.9. Eksploatacinės medžiagos neatitinka gamintojo keliamų reikalavimų (pvz., naudojami netinkami elementai).

12.4.10. Gedimas atsirado naudojant medžiagas ar atsargines dalis, kurios nėra originalios arba rekomenduojamos gamintojo arba pardavėjo.

12.4.11. Gedimas įvyko dėl programinės įrangos (pvz., kompiuterinio viruso) savavališko modifikavimo.

12.4.12. Gedimas įvyko dėl netinkamo įrenginio surinkimo, jei įrenginio surinkimą atliko ne UAB “Lingrid” įgaliotas asmuo.

12.5.     Ginčai.

12.5.1. Visi ginčai, kilę dėl garantinio aptarnavimo, sprendžiami abipusiu susitarimu, o nepavykus susitarti, sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

13. Prekių grąžinimas ir keitimas

13.1.Teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo užsakymo.

13.1.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo užsakymo, išskyrus atvejus dėl:

13.1.1.1. dovanų kuponų pardavimo;

13.1.1.2. prekių, kurios buvo gaminamos ar siunčiamos iš kitų šalių pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo). 

13.1.2. Apie užsakymo atsisakymą Pirkėjas privalo pranešti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo ar atsiėmimo dienos. Pranešimas siunčiamas el. paštu info@lingrid.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes. 

13.1.3. Taisyklių 13.1.2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama,praimta ar surinkta.

13.1.4. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.

13.1.5. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.

13.1.6. Jei Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje lingrid.lt įsigijo prekių komplektą ir vadovaudamasis Taisyklių 13.1.1 punkte numatyta teise pageidauja atsisakyti užsakymo tam tikros (tam tikrų) prekės (prekių) atžvilgiu, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas tokiu atveju gali pasinaudoti Taisyklių 13.1.1 punkte numatyta teise tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 13.1.3 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

13.1.7. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekę gauna lingrid.lt.

13.1.8. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstoje elektroninėje  žinutėje, patvirtinančioje prekės grąžinimą.

13.1.9. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

13.1.10. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekę gauna Pardavėjas.

13.2.1. Negalima pasinaudoti grąžinimo paslauga, jei užsakytos šios prekės:

13.2.1.1. dovanų kuponai;

13.2.1.2. drabužiai, vienkartinės prekės, higienos prekės, apšvietimo prekės;

13.2.1.3. sportinis inventorius – treniruočių pirštinės, kilimėliai ir kiti dėvimi/avimi daiktai.

13.2.1.4. prekės, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba siunčiamos iš kitos šalies pagal individualų užsakymą  arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo). Jei prekė buvo užsakoma ir pristatoma pagal individualų užsakymą, iš tiekėjo esančio kitoje šalyje, Pardavėjas turi teisę pareikalauti komensuoti su prekės pristatymu susijusias išlaidas.

13.2.1.5. kosmetikos priemonės ir kitos teisine tvarka nustatytos negražintinos prekės.

13.3. Prekių grąžinimas ir keitimas įsigijus nekokybiškas prekes.

13.3.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis bei Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

13.3.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, buvusiu prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas turi grąžinti prekes Pardavėjo nurodytu adresu ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

13.3.2.1. kad prekės gamybos defektai būtų pašalinti, o jei to neįmanoma padaryti pakeisti prekę į tokią pačią ar analogišką prekę;

13.3.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

13.3.2.3. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus arba atlygintų Pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

13.3.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti užsakymo, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

13.3.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš 13.3.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 13.3.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 13.3.2 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo.

13.3.4. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

13.3.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@lingrid.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;

13.3.4.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);

13.3.4.3. pateikti laisvos formos prašymą.

13.3.5. Teise grąžinti kokybės reikalavimų neatitinkančias prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo ar atsiėmimo dienos, jei prekės garantijos talone nenumatytas ilgesnis prekės grąžinimo terminas.

13.3.6. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pat metu.

13.3.7. Jei Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje lingrid.lt įsigijo prekių komplektą ir viena komplekto dalis arba visos komplekto dalys neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą. Jei bent viena iš komplekte esančių prekių yra pažeista Taisyklių 12.3.14 punkte numatytu būdu, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

13.3.8. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

13.3.9. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas jei jam buvo pateiktos prekių aprašymus atitinkančios prekės. Jei pirkėjas gavo nekokybiškas Prekes, Pardavėjas savo lėšomis pakeičia prekes kokybiškomis arba savo lėšomis pasiima prekes iš Pirkėjo.

13.3.10. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstoje elektroninėje žinutėje, patvirtinančioje prekės grąžinimą.

13.3.11. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. lingrid.lt negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. lingrid.lt neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

13.3.12. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekę gauna lingrid.lt.

13.3.13. Dėl prekių, pirktų iš lingrid.lt partnerių, Pirkėjas privalo kreiptis tiesiogiai į konkretų partnerį, iš kurio prekė buvo įsigyta.

13.3.14. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

13.4. Prekių grąžinimas ir keitimas kitais atvejais

13.4.1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti Pardavėją el. paštu info@lingrid.lt. Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekes gauna UAB “Lingrid”

13.4.2. Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės grąžinamos remiantis Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis. Pirkėjas turi teisę grąžinti visas prekes, kurios nepatenka į šį sąrašą ir nėra įsigytos veiklai vykdyti.

13.4.3. Apie prekių grąžinimą 13.4.2 punkte nurodytu atveju Pirkėjas privalo pranešti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo ar atsiėmimo dienos. Pranešimas siunčiamas el. paštu info@lingrid.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes.

13.4.4. Taisyklių 13.4.2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekės nebuvo sugadintos arba iš esmės nepasikeitė jų išvaizda, taip pat jos nebuvo naudojamos ir įsigyjamos naudoti veiklai vykdyti.

13.4.5. Visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote.

13.4.6. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigytomis prekėmis, turi būti grąžintos tuo pat metu.

13.4.7. Jei Pirkėjas lingrid.lt internetinėje parduotuvėje įsigijo prekių komplektą ir siekia grąžinti vieną komplekto dalį dėl 13.4.2 punkte nurodytų priežasčių, Pirkėjas privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą. Jei bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 13.4.2 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą prekių komplektą.

13.4.8. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstoje elektroninėje žinutėje, patvirtinančioje prekės grąžinimą.

13.4.9. Grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. lingrid.lt negrąžins pinigų už prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo metu. lingrid.lt neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.

13.4.10. Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tapačiomis prekėmis. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai prekes gauna lingrid.lt.

14. Atsakomybė

14.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia neteisingus ar netikslius asmens duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

14.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve lingrid.lt.

14.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei lingrid.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

14.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

14.5. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje lingrid.lt yra pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tai Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

14.6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių prekes ar paslaugas Pirkėjas užsisako naudodamasis elektronine parduotuve lingrid.lt, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

14.7. Dėl pirkimo-pardavimo užsakymo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo kilus žalai, kaltoji šalis atlygina kitos šalies patirtus tiesioginius nuostolius.

15. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

15.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti elektroninėje parduotuvėje lingrid.lt įvairias akcijas ar žaidimus.

15.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

16. Apsikeitimas informacija

16.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 3.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

16.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

17.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

17.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

17.4. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.lingrid.lt sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jų bei nustatytų LR teisės aktų reikalavimų.

17.5. Atsižvelgiant į Pardavėjo parduodamų Prekių pobūdį (įranga, baldai ir prekės grožio salonams) Pirkėjas sudarydamas sutartį patvirtina, kad Prekes įsigyja ūkinei, komercinei ar profesinei veiklai vykdyti ir ne vartojimo tikslais.